Välkommen till Kaktus-Pedagogisk Handledning AB

Kaktus är ett företag som hjälper människor att komma framåt, nå nya mål och må bra. Vi erbjuder samtal och arbetsträning med olika uppgifter för att fastställa vad som passar var och en. Samtidigt ger vi stöd och hjälp till de som behöver någon form av individuell anpassning.

Vi utgår alltid från det som är styrkan hos var och en och kompenserar sedan det som fungerar lite sämre. Alla människor ska få utvecklas och lyckas utifrån sina förutsättningar.
Kaktus erbjuder också skräddarsydda utbildningar i neuropsykiatri och handledning till personalgrupper som arbetar med personer med dessa funktionsbegränsningar.