Utbildning och handledning inom neuropsykiatri

Jag vill öka kunskapen om och förståelsen för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Öka möjligheten för personer med svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så att vardagen blir begriplig och hanterbar. Jag erbjuder handledning och utbildningar helt utefter era behov.

Allt från kortare föreläsningar till längre utbildningar. Handledning kan vara att träffa en personalgrupp som tar upp svåra situationer eller att jag är med och observerar först och sedan att vi tillsammans diskuterar olika situationer som uppstått.